Geschiedenis

Het bewogen leven van molen De Vriendschap

Molen De Vriendschap werd in 1872 gebouwd. Hiervoor werd het achtkant van een gesloopte molen gebruikt.
Deze achtkant werd op een, twee zolders hoge, vierkant gemetselde onderbouw geplaatst. De onderbouw werd tot 1898 ook als woonhuis gebruikt. Reeds in 1892 wordt er een stationaire petroleummotor van 12 pk geplaatst. In 1933 worden de wieken uitgevoerd met het zogenaamde Dekker wieksysteem. In het zelfde jaar worden er ook twee silo’s en een jacobsladder in de molen geplaatst. In 1949 werd er een hamermolen geplaatst. Echter in 1952 wordt er gestopt met op windkracht malen en zijn ze volledig over gegaan op veevoer malen.
Nu wordt vrij snel het complete maalwerk verwijderd t.b.v. opslag ruimte en mengketels. In de loop van de jaren zestig komen er zes silo’s naast de molen te staan. De molen komt hierdoor dusdanig in het nauw dat in 1967 de wieken, bovenas, staart en stelling worden verwijderd. Uitbreiding in 1976 met meerdere silo’s, brokkenpersen, mengketels, enz. volgden. Begin jaren negentig is verdere uitbreiding niet verantwoord en de veevoermaalderij wordt stop gezet. Vrij snel hierna volgt de sloop van de moderne maalderij en de restauratie van de molenromp die aangekocht is door de gemeente Veenendaal. Op 19 december 1995 werd de compleet gerestaureerde molen officieel geopend door Z.K.H. Prins Claus.

 

Transport door de jaren

CONTACT

  • Adres: Nieuweweg 109
    3905 LJ VEENENDAAL
  • Email: petertijssen1@ziggo.nl
  • Website: www.molen-devriendschap.nl
  • Telefoon: 0318 510174
  • Mobiel: 06 28367928